Expliciet GWW-contracten
Contractmanagement, -beheer en -advisering 

Projecten

Adviesbureau Malsen Sport & Civiel

(Maart / April 2019)

Project - Reconstructie kunstgrasvelden

Inschrijvingsleidraad en RAW bestek t.b.v. renovatie kunstgras velden sportpark Vorrinklaan - Dordrecht


Gemeente Heemstede

(December 2018)

Project - Verbetertraject RAW bestekken

Toetsen en aangeven verbeterpunten t.b.v. kennis update voorbereiding RAW bestek


Rijkswaterstaat - Assistent contractmanager

(Aug 2018 - heden)

Project - Prestatiecontract Nat A- Vaarwegen - Natte Centrales I

Onderhoud en instandhouden Werktuigbouwkundig, Electrotechniek en Industriële Automatisering van 

Noord Brabantse en Midden Limburgse kanalen.Aannemersbedrijf AVG Gennep

(Mei 2018)

Project - Reconstructie Irenehof gemeente Cuijk

Opstellen tekening en werkomschrijving incl. bepalen hoeveelheden herinrichting Irenehof gemeente Cuijk


Adviesbureau Malsen Sport & Civiel

(Mei 2018)

Project - Onderhoud belijning gemeente Utrechtse Heuvelrug

Opstellen bestek en begeleiden aanbestedingstraject voor de raamovereenkomst meerjarig onderhoud belijning gemeente Utrechtse Heuvelrug


Rijkswaterstaat - Adviseur contract

(Oktober 2017 - Augustus 2018)

Project - Areaalonderzoek t.b.v. Onderhoud Wegen Oost Nederland

Opstellen contract documenten en begeleiding onderzoeken t.b.v. voorbereiding groot Onderhoud diverse rijkswegen Oost NederlandRijkswaterstaat - Adviseur contract

(September 2017 - Augustus 2018)

Project - Groot Integraal Onderhoud Wegen Oost Nederland

Begeleiding en contractadvisering bij uitvoering Integraal Groot Onderhoud diverse rijkswegen Oost Nederland 2016-2018Gemeente Alphen a/d Rijn - Adviseur Contracten

(September 2016)

Project - Upgraden inschrijvingsleidraden t.b.v diverse aanbestedingen i.v.m. wijzigingen door Gewijzigde Aanbestedingswet 2012 en nieuwe ARW2016.

 

 

Gemeente 's-Hertogenbosch - Adviseur Raamovereenkomst

April 2016 - September 2016

Project: Opstellen Inschrijvingsleidraad en EMVI-gunningsleidraad t.b.v. twee stuks raamovereenkomsten:

- onderhoud openbare verlichting deelgebied 3

- vervanging openbare verlichting deelgebied 2

 


 

 

 


 

Gemeente 's-Hertogenbosch - Adviseur Raamovereenkomst

(Maart 2016 - Dec 2016)

Project - Opstellen raamovereenkomst inhuur mobiele toiletunits t.b.v. evenementen

 
 

 

Rijkswaterstaat - Contractadviseur

Maart 2016 - December 2016

Project - Areaal onderzoek t.b.v. projectvoorbereiding IGO-2019-2020 RWS Oost Nederland

 

 

 

 

 
Rijkswaterstaat - Adviseur Contract

(December 2015 - Februari 2018) 

Integraal Groot Onderhoud A28 Zwolle Noord


 

 

 

 Rijkswaterstaat - Inkoop- en Contractadviseur

Februari 2015 - December 2015)

Project: Planstudie Ring Utrecht A12 / A27

 

 

 

 

 

 

 Rijkswaterstaat - Contractadviseur

Mei 2014 - Februari 2015

Project: Schakelen Verlichting Op afstand, landelijk project

 Gemeente 's-Hertogenbosch - Adviseur Raamovereenkomst

April 2015 - December 2015

Project: Opstellen Inschrijvingsleidraad en EMVI-gunningsleidraad t.b.v. twee stuks raamovereenkomsten:

- onderhoud openbare verlichting deelgebied 1

- vervanging openbare verlichting deelgebied 3