Expliciet GWW-contracten
Contractmanagement, -beheer en -advisering 

RAW-SYSTEMATIEK

De RAW-systematiek behoort binnen de GWW sector in Nederland tot de meest gebruikte contract software.

pdrachtgevers van kleine en grote gemeenten, waterschappen en provincies zien de RAW-Systematiek nog steeds als een zeer goed hulpmiddel om een contract voor werken op te stellen. Toch zie ik binnen de GWW sector de laatste jaren helaas de kwaliteit van de RAW-bestekken afnemen. 

LinkedIn groep RAW bestekken

De RAW bestekken groep is een LinkedIn groep waarin ook u als gebruiker lid van kunt worden. Stel uw vragen in deze groep, doe mee met discussies. Zorg wel dat u op LinkedIn geregistreerd staat. 


WORKSHOPS 

Voor alle workshop geldt dat er vooraf met de opdrachtgever een intake gesprek plaats gaat vinden. Tijdens het intake gesprek zal gekeken worden wat de behoefte is en of er een klik is tussen mij en de potentiële opdrachtgever. Na het intake gesprek volgt er al of niet een vrijblijvende offerte. 

De workshop wordt gemaakt naar de behoefte die er is bij de opdrachtgever en de medewerkers. Eveneens zal gekeken worden naar het aantal deelnemers en welke medewerkers er baat bij hebben om aanwezig te zijn. 

De workshops worden allemaal door Michel Nas gegeven en niet door derden. 

Indien de opdracht verleend is, wordt met betreffende medewerkers een korte intake gehouden om de juiste behoefte bij de medewerkers te bepalen. Op basis van deze intake gesprekken zal de verdere inhoud van de workshop worden bepaald. Hierdoor wordt ingespeeld op actualiteit en de behoefte van de medewerkers waarbij het meest effectief resultaat zal worden bereikt van de in te zetten tijd van de medewerkers.

Na afloop van de workshop zal een korte terugblik en evaluatie formulier worden uitgereikt aan de deelnemers.

Expliciet GWW-contracten heeft nu de volgende workshops: