Expliciet GWW-contracten
Contractmanagement, -beheer en -advisering 

Werkervaring  en Projecten

Expliciet GWW-contracten (sept 2016 - heden)

 • Malsen Sport & Civiel ( Maart - April 2019) : Opstellen RAW bestek renovatie kunstgrasvelden sportpark Vorrinklaan - Dordrecht;
 • Gemeente Heemstede : (Dec 2019 - Jan 2019): Reviewen bestek i.v.m. kennis verbeteringen RAW bestekschrijvers;
 • Rijkswaterstaat PPO Zuid Nederland A-Vaarwegen (Aug. 2018 - heden): Assistent contractmanager Prestatiecontract Nat, Natte Centrale I - Tilburg;
 • Malsen Sport & Civiel (Juli 2018 - Jan 2019): Reviewen, aanpassen en complete begeleiding aanbesteding RAW-bestek "Meerjarig onderhoud belijningen" voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug;
 • Aannemersbedrijf AVG Heijen. (Mei -  Juni 2018): Werkomschrijving en tekeningen Herinrichting Irenehof  - Cuijk;
 • Aannemersbedrijf MC Bogaard (Decemeber 2017): Maken riolering- en terreininrichtingsplan t.b.v. nieuwbouw Martha Flora - Rotterdam;
 • Aannemersbedrijf MC Bogaard (November 2017): Rioolplan Harnaspolder - Delft
 • Aannemersbedrijf MC Bogaard (Oktober 2017): Berekenen en uitwerken rioleringsplan nieuwbouw JOCZ  alsmede maken terreininrichtingstekening - Roosendaal;
 • Aannemersbedrijf MC Bogaard (Maart 2017): Maken riolering- en terreintekeningen t.b.v. woontoren Horstweg - 's-Gravenzande;
 • Aannemersbedrijf Koornbeemd Oss (April 2017): Maken As-built en revisie tekeningen centrumplan Herpen;
 • Aannemersbedrijf MC Bogaard (Febr 2017): Woonrijp maak tekeningen diversen fasen van ontwikkelplan Ruytenburg te Vlaardingen;
 • Gemeente Alphen aan den Rijn (Juni 2016): Aanpassen Basisbestek RAW en selectieleidraad n.a.v. gewijzigde Aanbestedingswet;
 • Aannemersbedrijf MC Bogaard (Aug 2016): ontwerpen diversen terreininrichtingen;
 • Gemeente s-Hertogenbosch (Okt 2016-Nov 2016): Opstellen aanbestedingsdocumenten t.b.v. inhuur mobiele toiletunits evenementen;
 • Gemeente 's-Hertogenbosch (Mei 2016 - Aug 2016): Opstellen Aanbestedingsdocumenten onderhoud en vervanging Openbare verlichting;

 
As-built tekening dorpskern HerpenHuisaansluitingen riolering Harnaspolder - Delft


via Louter projectmanagement:

- Rijkswaterstaat: Programma's, Projecten en Onderhoud:

 • PPO Arnhem: Contractadviseur t.b.v. uitvoeringscontract Intergraal Groot Onderhoud Zamen - perceel Noord (Nov 2017 - Aug. 2018);
 • PPO Arnhem: Contractadviseur t.b.v. contract Areaalonderzoek project Intergraal Groot Onderhoud 2020, 2021, 2022 (TET) (Okt 2017 - Aug. 2018);
 • PPO Arnhem: Contractadviseur t.b.v. contract Areaalonderzoek project Integraal Groot Onderhoud ZAMEN (Apr. 2016 - Sept 2016);
 • PPO Arnhem: Contractadviseur Integraal Groot Onderhoud A28 Zwolle Noord (nov. 2015 - apr 2018) ;
 • PPO Arnhem: Contract- en inkoopadviseur Schakelen verlichting Op Afstand (mei 2014 - feb. 2015);

- Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud:

 • GPO Utrecht: Contract- en inkoopadviseur Planstudie Ring Utrecht A12/A27 (feb. 2015 - dec. 2015);

- Gemeente 's-Hertogenbosch:

 • Contract- en inkoopadviseur t.b.v. inhuur toiletunits t.b.v. evenementen (mei 2016 - dec. 2017);
 • Contractadviseur Onderhoud en vervanging Openbare verlichting, opstellen Raamcontracten RAW 2015 (apr 2016 - sept. 2016);
 • Contractadviseur Onderhoud en vervanging Openbare verlichting, opstellen Raamcontracten RAW 2015 (mei 2015 - dec. 2015);
 • Contract- en inkoopadviseur Veegwagens, opstellen inkoopcontract en onderhoudsovereenkomst aanschaf 4 veegmachines (dec. 2014 - mei 2015);
 • Contracttoetser en aanbesteder, adviseur EMVI toepassing;

- Gemeente Tilburg (2013-2014):

 • Procesbegeleider opsteller meerjarenprogramma 2013-2014-2015

- Gemeente Nijmegen (2009 - 2012):

 • Sr. bestekschrijver rioleringswerken en reconstructies;

- Gemeente Breda (2006 - 2008):

 • Sr. Bestekschrijver rioleringswerken, uitbreidingsplannen, reconstructies ;

-RA Infra Ingenieursbureau (2005):

 • Bestekschrijver / tekenaar diverse werkzaamheden;

 


Gemeente Mill en St.Hubert (2002 - 2005)

 • Beleidsmedewerker Civiel;

 

Aannemersbedrijf Van Dalen BV (2009 - 2002)

 • Werkvoorbereider civiele techniek;

 

Gemeente Ubbergen (1999 - 2000)

 • Beleidsmedewerker / projectleider civiele werken;

 

Gemeente Tiel

 • Bestekschrijver / Tekenaar (1995 - 1999);
 • Toezichthouder (1988 - 1995);

 

Braam wegenbouw

 • Uitvoerder (1984 - 1988);